29.06.2014

ოთხეულის შეხვედრა...

დასავლეთ საქართველოს პედაგოგებმა განსაკუთრებული აქტიურობით გააჩაღეს მუშაობა...
ქალაქ ქუთაისში, საჯარო ბიბლიოთეკაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა გამგეობის წევრებს შორის ასოციაციის პრეზიდენტთან მაია ეკალაძესთან შეთანხმებით.  შეხვედრას დაესწრნენ პედაგოგები:  მაია მამისეიშვილი, ხათუნა კაპანაძე, ნინო ახალაძე  და ნათია კალანდაძე.
მათ განიხილეს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.


შედეგები:
1. შეიქმნა  რეგიონალური მართვის ჯგუფები – ერთი   მენეჯერითა  და ორი კოორდინატორით. 
2. განისაზღვრა მენეჯერისა და კოორდინატორის  ფუნქციები.
3. გადაწყდა,  იზრუნონ პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიებასა და დაფინანსების წყაროების გამონახვაზე. 
და სხვ.