24.07.2014

შეხვედრა თსუ–ში

2014 წლის 23 ივლისს, ოთხშაბათს გაიმართა ასოციაციის მორიგი სამუშაო შეხვედრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტში. შეხვედრის მასპინძელი გახლდათ ქალბატონი ქეთევან ჭკუასელი – ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი,  პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი.

შეხვედრა მრგვალი მაგიდის გარშემო.

შეხვედრამ ჩაიარა უაღრესად თბილ ვითარებაში. განხილულ იქნა მნიშვნელოვანი საკითხები. დაიგეგმა ურთიერთთანამშრომლობითი მიმართულებანი.
გადაწყდა, უახლოეს მომავალში ოფიციალურად გაფორმდეს თანამშრომლობითი მემორანდუმი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტსა და საქართველოს მასწავლებელთა ასოციაციას შორის.