10.06.2014

დაბადება

საქართველოს მასწავლებელთა ასოციაცია (შემდგომში სმა) ოფიცილურად დაიბადა 2014 წლის 30 მაისს. მისი შექმნის იდეა მომწიფდა საქართველოს მასშტაბით ფეისბუქის სოციალურ ქსელში . მასში გაწევრიანდა საქართველოს პედაგოგთა ერთი აქტიური ნაწილი.

ასოციაცია წარმოადგენს ღია ორგანიზაციას, რომელიც სათანამშრომლოდ იწვევს ყველას,  ვისაც გააჩნია საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების მოწესრიგების სურვილი.

ასოციაციის შექმნის შესახებ პირველი განაცხადის წარდგენის მომენტი იუსტიციის სახლში.